Sudije i službena lica iz entiteta RS nisu željeli da prisustvuju seminaru KS BiH 29. decembra 2017. godine u Širokom Brijegu. Seminar je nakon toga otkazan.

U svojoj prepisci sa Savezom iz entiteta RS pozivaju se na pravilnike, na svakojake zgode i nezgode, uglavnom tumačivši Statut onako kako samo njima odgovara.

Pošto su zaboravili na FIBA regulative red je da ih podsjetimo. Inače, FIBA bi se morala uključiti u cijelu priču, jer je KS RS krenuo sa očitim urušavanjem KS BiH i to po naredbi političke prirode.

FIBA regulative koje su sudije i službene osobe iz entiteta RS zaboravile:

– Klubovi i službena lica svoja prava i obaveze ostvaruju u takmičenjima koja su pod ingerencijama KS BiH-a ili u takmičenjima koja su pod ingerencijama članica saveza,

– Svi igrači koji nastupaju u takmičenjima pod ingerencijama KS BiH-a ili članica savez mogu ostvariti pravo nastupa samo putem institucija KS BiH-a, a u slučaju odlaska izvan BiH putem izlaznog pisma koje izdaje KS BiH.

– Sva regionalna takmičenja (ABA, ABA 2 i WABA) nisu privatnog karaktera jer angažman službenih lica je definisan samim propozicijama tih takmičenja a u kojima stoji da se jednim dijelom listat službenih lica definiše na osnovu prijedloga nacionalnih saveza – što bi u ovom slučaju trebao da bude KS BiH a ne članice saveza.

– Regulative i propisi KS BiH-a su obavezujući za klubove, trenere i igrače za takmičenja pod ingerencijom KS BiH-a; Regulativi i propisi FIBA-e kao i Regionalnih liga propisuju prava i obaveze u njihovim takmičenjima, ali to nije važeća za jedan dio službenih lica (sudije i komesare) pod ingerencijom KS BiH-a.

Ukoliko KS BiH neće, mi hoćemo. Otvoreno pismo u problemima u sudijskoj organizaciji proslijedit ćemo FIBA-i.

E.D.S.

PODIJELI