Zamislite bezobrazluka! U posljednjih dvije-tri godine preko sudijske organizacije opstruiraju rad, a onda te sudije na čelu sa Sinišom Jakovljevićem izdaju saopštenje u kojem traže da se sjednica Skupština KS BiH održi u Banja Luci, a ako se ona ne održi onda će oni istupiti iz KS BiH.

E neće da može!

Nije sporno da se sjednica Skupštine KS BiH održi u Banja Luci, Širokom, Kaknju, ali… Sjednicu Skupštine KS BiH saziva predsjednik, a ne KS RS, ne Jakovljević, Ćazić, Cvikić ili Spasojević.

Zašto bi, po mnogima historijska sjednica, bila održana u Banja Luci. Sjedište KS BiH je u Savezu, glavnom gradu BiH, a ako hoćete i glavnom gradu bh.entiteta RS i F BiH. Tako piše u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Ako su zaboravili evo podsjetili smo ih. I neka ne prijete da ako ne budu njihovi zahtjevi ispunjeni da će oni istupiti iz KS BiH. Slobodno, široko vam polje, jer ste vi to naumili i prije svih ovih događanja. No, ne obmanjujte javnost. Vi ćete biti odgovorni za posljedice i niko drugi.

KS BiH je osnovan 1950. godine, a po sticanju nezavisnosti BiH KS BiH je primljen u FIBA-u čiji je i dan danas član. Kada se to promijeni, promijenit će se i sjedište saveza. Znači nikad!

N. Salaharević

Leave a Reply