Akreditacijom je ponovo potvrđeno da je Internacionalni Burch univerzitet jedan od vodećih Univerziteta u BiH koji prati trendove razvoja visokog obrazovanja u Evropi i svijetu, te da omogućava kvalitetno obrazovanja svojim studentima, kako bi bili uspješni i prepoznatljivi na tržištu rada kao kreativni, inovativni i sa kritičkim razmišljanjem

Uspješno je završen još jedan redovan proces akreditacije, odnosno reakreditacije Internacionalnog Burch univerziteta kao visokoškolske obrazovne institucije od strane Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, a po preporuci Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH

U rješenju o akreditaciji koja će trajati narednih 5 godina, navedeno je da Internacionalni Burch univerzitet ispunjava svih deset kriterija koji se analiziraju u procesu akreditacije, devet u potpunosti, a jedan znatno, što ga čini najbolje ocjenjenim Univerzitetom u našoj zemlji.

Akreditacijom je ponovo potvrđeno da je Internacionalni Burch univerzitet jedan od vodećih Univerziteta u BiH koji prati trendove razvoja visokog obrazovanja u Evropi i svijetu, te da omogućava kvalitetno obrazovanje svojim studentima kako bi bili uspješni i prepoznatljivi na tržištu rada kao kreativni, inovativni i sa kritičkim razmišljanjem.

Univerzitet hrabro korača u ostvarivanju ciljeva koji podrazumijevaju pomjeranje granica bh obrazovanja, gdje se u fokus stavlja student i njegove potrebe, sa akcentom sticanja praktičnog iskustva u saradnji sa javnim i privatnim kompanijama. Također, Burch univerzitet nastavlja sa procesom razvoja poduzetničkog univerziteta kao jedinog takvog u BiH koji će doprinjeti razvoju bh ekonomije.

Univerzitet nastavlja i sa unaprijeđenjem internacionalizacije kroz uspostavaljanje saradnje sa visokoškolskim ustanova u različitim zemljama i to kroz međunarodne razmjene studenata i osoblja, te kroz istraživačke projekte.

Ovom kao i nedavno dodijeljenom britanskom akreditacijom ASIC, Internacionalni Burch univerzitet je još jednom potvrdio svoje uspješno djelovanje kao visokoškolska obrazovna institucija, te se obavezao na dalje unaprijeđenje svih obrazovnih i naučnoistraživačkih aktivnosti u zemlji i svijetu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here