Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport već pet godina uspješno se realizira dio nastave na studijskom programu „Sportski trener“ putem učenja na daljinu. U toku tekuće akademske godine, zbog pandemije Kovid19, online nastava je unaprijeđena i uvedena na studijskim programima na sva tri ciklusa.

Dekan fakulteta prof.dr. Vlatko Šeparović i prodekan za nastavu i administrator sistema za učenje na daljinu doc. dr. Edin Užičanin, direktoru kompanije Leftor, doc.dr. Amiru Hadžimehmedoviću, uručili su Zahvalnicu za korektnu suradnju i savjete koje su pružali Fakultetu kako bi u jednoj od najtežih akademskih godina omogućili studentima kvalitetan servis pri realizaciji studijskih programa.

Kvalitetan online servis implementiran je po prvi puta na studijskim programima na II i III ciklusu, a u narednom periodu će biti sastavni dio usluge koju pruža Centar za istraživanje u sportu.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport će nastojati i dalje unapređivati online nastavu, kako bi i nakon završetka pandemije, alate koje smo usvojili koristili za promociju studijskih programa koji na ovaj način postaju dostupni zainteresiranim studentima iz regiona.
Svakako za dalji razvoj Fakulteta širit ćemo spektar suradnje i kontakata i razvijati partnerske odnose sa zainteresiranim institucijama i kompanijama, na način kako smo u implementaciji online nastave radili sa firmom Leftor, a sve na dobrobit naših sadašnjih, ali i budućih studenata i partnera, saopštili su sa FTOS Univeziteta Tuzla

N.S.

Leave a Reply