Impressum

Izdavač:

Udruženje građana „Centar kreativnih aktivnosti“ Tuzla
Šeste bosanske brigade 37
75000 Tuzla

Predsjednik UG „CKA“ Tuzla
Nedim Salaharević
Glavni i odgovorni urednik:
Edin Skokić
Fotoreporter:
Darko Zabuš

e-mail: bhbasket013@gmail.com
Telefon: 00387 66 303 756