Supraluk Cement za pripremu betona u zahtjevnim betonskim konstrukcijama, koji proizvodi ugledna kompanija Lukavac Cement.

Armirano-betonske stepenice podignute zajedno s kućom garantuju vam udobnost tokom gradnje. Najotpornije konstrukcije izrađene su od betona, pa kad cijenite pouzdanost u stepenicama, izaberite gradnju betonskih stepenica. Koristite #Supraluk i izbjegnite rizik od nastajanja pukotina

Miješani portland cement koji sadrži: 65-79 % portlandskog cementnog klinkera, 21-35 % silicijskog letećeg pepela oznake V iz termoelektrane i krečnjaka oznake L kao glavne sastojke, zajednički mljevene u mlinu sa kuglama uz dodatak prirodnog gipsa kao regulatora vezivanja. Potvrda sukladnosti po zahtjevima HRN EN197-1 i HRN EN197-2, BAS EN 197-1, BAS EN 197-2.

R.BH.

Leave a Reply