Kompanija Lukavac Cement raolizovala i pokrenula je brojne projekte na zaštiti životne sredine.

“Zaštita životne sredine je naša ideja vodilja i upravo zbog toga smo pokrenuli brojne projekte koji za cilj imaju zaštitu prirode i njenih resursa. Pioniri smo u korištenju alternativnih goriva i kontinuirano ispitujemo sve materijale koje upotrebljavamo u proizvodnji”, saopšitli su iz ugledne komapnije Lukavac Cement.

Pogledajte nvideo na ovu temu:

R.BH.

Leave a Reply