U periodu dok sportska, a time i košarkaška takmičenja u Bosni i Hercegovini i cijelom svijet miruju, a svijet se bori protiv pandemije COVID-a 19, svoj doprinos u toj borbi daje i Regionalni košarkaški savez Tuzla u skladu svojim mogućnostima i resursima.

U skladu sa tim članovi Regionalnog košarkog saveza Tuzla i njegove Sudijske organizacije uspjeli su nabaviti značajan broj zaštitnih maski za medicinsko osoblje i prijeko potrebnih sredstava za dezinfekciju, te ih donirati onima kojima to trenutno najviše i treba.

R.BH.

Leave a Reply