Još u aprilu 2020. godine na čelu Upravnog odbora KS BiH trebala je se dogoditi rotacija, odnosno Dalibor Miloš iz KS HB je trebao naslijediti na poziciji predsjednika KS BiH Mirzu Teletovića koji je predstavnik Sistema A u našoj košarkaškoj vladi.

Zbog pandemije COVID-19 rotacija je prolongirana, ali će se uskoro i dogoditi. Vrijedi napomenuti kako se nije ni insistiralo na rotaciji i da su svi članovi košarkaške vlade bili maksimalno korektni uvažavajući novonastalu situaciju sa koronavirusom.

No uskoro će predsjednik KS BiH postati Dalibor Miloš, a njegovi zamjenici, odnosno podpredsjednici će biti Mirza Teletović i Boris Spasojević.

Posljednjih 16 mjeseci četverogodišnjeg mandata u ulozi predsjednika će biti Boris Spasojević iz KS RS.

E.S.

Leave a Reply