Četvrtak, 20. Januara 2022.
Promocija Liga mladih Saopštenje rukovodstva Lige mladih RKS Tuzla

Saopštenje rukovodstva Lige mladih RKS Tuzla

Rukovodstvo  Lige  mladih  RKS  Tuzla  je  na  sjednici  održanoj  dana  30.11.2021. godine  izvršilo  analizu dosadašnjeg  toka  Lige  mladih  RKS  Tuzla  u takmičarskoj  2021/2022   godini.

Na  osnovu  dostavljenih  Izvještaja  sa  odigranih  utakmica  i  usmenih  sugestija  službenih  lica  (sudija  i  komesara  na utakmicama)  donešeni  su  određeni  zaključci  koji  su  pretočeni  u  ovo  saopštenje  koje  se  dostavlja  svim  klubovima  učesnicima  ovogodišnjeg  takmičenja  Lige  mladih  RKS  Tuzla.

Regionalni  košarkaški  savez  Tuzla  je u  sklopu  svojih redovnih aktivnosti  još  prije  24  godine  pokrenulo  takmičenje  pod  nazivom  Liga  mladih  sa  ciljem  da  se  trenažni  proces  dopuni  odigravanjem  utakmica  u  pionirskoj,  kadetskoj  i  juniorskoj  konkurenciji.  Ovakav  potez  RKS  Tuzla  je  bio  pionirski  a  doprinjeo  je  da  se  ovakve  vrste  takmičenja  pokrenu  i  organizuju  i  u  drugim  savezima  članicama  KS  BiH-a  kao  i  u  drugim  sportovima.

U  početnim  godinama ovakve  vrste  takmičenja  Ligu  je  sačinjavalo  8  ekipa  (klubova  i  škola  košarke).  Zajednički  napori  aktivista  u  RKS  Tuzla,  s jedne  strane  i  klubova, s  druge strane,  doprinosili  su  da je  raslo  interesovanje  za  ovakav  vid  takmičenja  tako  da se  konstantno  povečavao  broj  klubova  učesnika  takmičenja.

Spoznaje  o  ovakvom  vidu i  načinu   takmičenja uticale  su  da  su  i  klubovi  izvan  RKS Tuzla  izrazili  želju za  učestvovanjem  u  Ligi  mladih.  U  ovom  trenutku  u  Ligi  mladih  osim  klubova  iz  RKS  Tuzla  učestvuju  i  klubovi  iz  entiteta  RS  i  Brčko  Distrikta  a  ima  i  interesovanja  i  drugih  sredina  (npr.  Zvornik., Tešanj…)  koji  su  izrazili  želju  za  učestvovanjem  u  ovom  takmičenju.

Posebno  i  s  ponosom  ističemo  činjenicu  da  je zahvaljujući  ovakvom  vidu  takmičenja  poniklo  više  vrhunskih  košarkaša  kao  što  su  Miralem  Halilović  (aktualni  kapiten  košarkaške  reprezentacije  BiH),  Elvedin  Kikanović, Mirza  Teletović   (NBA  igrač),  Jasmin  Hukić, Emir  Čerkezović (član  kadetske  reprezentacije  koja  je  bila  kadetski  prvak  Evrope)  i  mnogi  drugi  igrači  koji  su  igrali  u  ligama  unutar  okruženja  ili  su  po  završetku  sportske  karijere  bili  uzorni  članovu  u  društveno-političkoj  zajednici.

Tokom  svih  organizovanih  liga,  takmičenje  je  krasilo  prijateljstvo,  sportski  duh  i  fer-plej među  učesnicima.  Sve  ovo  postizano  je  sinergijom  aktivista  unutar  RKS  Tuzla  i  iskrenih  sportskih  aktivista  unutar  klubova  koji  su  učestvovali  u  takmičenju.

Analizom  dosadašnjeg  toka  lige  a  koja  je  sačinjena  na  osnovu  podataka  iz  Izvještaja  sa  utakmica,  usmenih  impresija  službenih  lica (sudija  i  komesara)  kao  i  primjedbi i  sugestija predstavnika  klubova,  Rukovodstvo  lige  je  utvrdilo  da  se  na  utakmicama  događaju  aktivnosti  koje  nisu  u  skladu  sa kodeksom  ponašanja,  fer  i  sportskog  takmičenja.  Primjećena  je  ekspanzija  nesportskog  ponašanja  kako  igrača  tako  i  službenih  osoba  i  gledalaca  na  utakmicama.

Iz tog  razloga  Rukovodstvo  lige   apeluje,  sugeriše  i insistira  da  se  uporedo  sa  razvojem  sportskog  aspekta  takmičenja,  povećava  nivo  organizacije samih  utakmica  što  će  o  konačnici  doprinjeti  poboljšanju  cjelokupne  organizacije  lige.

U  tu  svrhu  Rukovodstvo  Lige  traži  od  klubova  da  se  poduzimaju  i  sprovode  aktivnosti  na   poboljšanju  kvaliteta  organizacije  utakmica  a  koje  se  ogledaju  u  slijedećem:

 

  • Da se poduzimaju  minimalne  aktivnosti  u skladu  sa  Protokolom  COVID-19  a koje  se  ogledaju  u  mjerenju,  evidentiranju  i  arhiviranju podataka  o  tjelesnoj  temperaturi  igrača,  trenera  i  službenih  lica  na  Ovo  je  aktivnost  koju  je  obavezna  sprovoditi  ekipa  domaćin  utakmice.
  • Da se obezbjede potrebni  uređaji (semafor i  uređaji  za  mjerenja  vremena  i  24  sekunde) i  tehnička  pomagala (pokazivači  ličnih  grešaka, bonusa  i  pravca  napada)  kako  je  to  definisano  Pravilima  košarkaške  U  nemogućnosti  posjedovana  elektronskih  uređaja  obezbjediti  zamjenske  ručne  pokazivače  rezultata  i  vremena.
  • Obezbjediti pomoćne sudije  za  zapisničkim  stolom  koji  su  edukovani  za  vođenje  zapisnika,  mjerenje  vremena  igre  i  24
  • Pravovremeno pripremiti i  popuniti  prijavne  liste (uz  liste  predočiti  registarske  kartone) i  iste  dostaviti  na  uvid  komesaru  kako  bi  se  blagovremeno  mogao  popuniti i  pripremiti zapisnik  za utakmicu.  Ovo  posebno  napominjemo  jer  imamo  spoznaje  da  se  puno  vremena  gubi  u  pripremi  zapisnika  između  pojedinih  utakmica  pa  dolazi  do  probijanja  termina  za  odigravanje  utakmica  u  pojedinim
  • U prijavnim listama  navesti  lice  zaduženo  za  sigurnost  učesnika.  U  ovom  trenutku  ne  insistiramo  da  lice  zaduženo  za  sigurnost  učesnika  bude  posebno  imenovana    Ovu  dužnost   može  obavljati  neko  iz  kluba  ali  mora  biti  u  dvorani  tokom  odigravanja  svih  utakmica. Predstavnik ekipe domaćina  može  komesaru (prvom  sudiji)  navesti  koja  osoba je zadužena  za  sigurnost  što  će  se  evidentirati  u  Izvještaju  nakon  utakmice.
  • Domaćim ekipama se  sugeriše  da  obezbjede  adekvatne  prostorije  (svlačionice)  za predstavnike  gostujuće  ekipe  i  sudije  i  obezbjede  toplu
  • Evidentno je nedolično  međusobno  ponašanje  trenera za  vrijeme  Treneri  prvenstveno  treba  da  vode računa  o  ekipi  i  igri  na  terenu  a  ne  da  vode  međusobne  verbalne  duele  tokom  utakmice.
  • Da se smanji dosadašnja  praksa  pritiska  na  sudije i  njihove  odluke  i  pritisak  prema  zapisničkom  stolu  u  pogledu  evidencije  pogodaka ili  vremena za    Svaku  komunikaciju  sa  zapisničkim  stolom  može  vršiti  samo  službeni  predstavnik  kluba.
  • Klubovima se sugeriše  da  povedu  računa  u  ponašanju  publike i  pojedinih

 

Rukovodstvo  Lige nastoji  da  se  i  ovogodišnje  takmičenje  Lige  mladih  odvija  u  sportskom  duhu, u  skladu  sa  Pravilima  košarkaške  igre  i  Propozicija  takmičenja  te neće  dozvoliti  da  se navedeni  postulati  narušavaju.  Kao  primjer  navodimo  da  je  zbog  nepoštivanja  obaveza  prema  RKS  Tuzla,  takmičenju  Lige  mladih  i  nedoličnog  ponašanja  ekipa  KK  Spartans  izbačena  iz  ovogodišnjeg  takmičenja.

Rukovodstvo  lige  će sagledati  mogućnost  delegiranja  komesara  na  utakmicama (ako  ne  na  svakoj  onda  na  utakmicama  većeg  rizika)  kako  bi  se  smanjili  ili  izbjegli  propusti  na  utakmicama  te  imao  bolji  uvid  u  samu  organizaciju  utakmice  i  ponašanje  svih  aktera  na  utakmicama.

Rukovodstvo  Lige  će  u  saradnji  sa  sudijskom  organizacijom  učiniti  napore  da  se  poboljša  i  kvalitet  suđenja i  propisani kodeksa  ponašanja sudija. Prema  sudijama  koje  ne  budu  izpunjavali  ove  zahjeve  poduzimat  će  se  sancije  od  strane  sudijske  organizacije. Klubovima  napominjemo da  se  u  sklopu   RKS  Tuzla  servisira  7  takmičenja  te  da  je  teško  na  sve  utakmice  delegirati  najkvalitetnije  sudije.

Intencija  Rukovodstva  Lige  je da  pojedini  klubovi,  kao  što  su  KK  Bosna  i  KK  Gradačac  kroz  takmičenje  lige mladih,  organizaciono  jačaju  i  postanu  učesnici  A2  a  u  dogledno  vrijeme  i  A1  lige.

Na  kraju  napominjemo  da  je  adresa za  sve  informacije  kancelarija  RKS  Tuzla.  Svaku  komunikaciju  obavljati  preko  zvanične  stranice  saveza:  www.rkstuzla.ba   i  e mail  adresa:  rks.tuzla.ba@gmail.com  i  ligamladihrkstuzla@gmail.com

 

U  nadi  da  ćemo  svi  zajedno  doprinjeti  unapređenju Lige  mladih  srdačno  Vas   pozdravljamo.

N.S.

Leave a Reply

Bhbasket.ba je punopravni član Vijeća za štampu u BiH, reagiranja na izvještavanje portala možete slati na email adresu info@vzs.ba