U tom kontekstu, a po uzoru na velike sportske kolektive i OKK Spars je sazrio i formirao akademiju.

U „Sportskoj akademiji Spars“, fokus neće biti samo na sportskom, nego i na edukativnom segmentu na način da će se raditi programi :

– Trenažnog procesa sa stručnim trenerskim kadrom,
– Spportska i stručna edukacija uz praćenje školskog uspjeha djeteta,
– Preventivni programi zaštite zdravlja i pravilne psportske ishrane,
– Testiranja, mjerenja i selekcija prema uzrasnim kategorijama,
– Učestvovanje na domaćim i međunarodnim turnirima,
– Spars Interna liga,
– Košarkaški kampovi ,
– I još mnogo toga što će poboljšati psiho-fizički rast i razvoj djeteta u perspektivnog sportistu.

K.L.

Komentariši