Svake godine iz gradskog budžeta se izdvajaju značajna sredstva za razvoj sporta. Na području Bijeljine djeluje oko 150 spo rtskih klubova i bez pomoći lokalne uprave rad mnogih bi bio ugašen.

U 2017 godine je planirano da se iz gradskog budžeta za ove  potrebe  izdvoji 1.700.000 Km ili 4%., što je na nivou iz 2016 godine.

Nakon održanih javnih rasprava, pismenih sugestija i primjedbi  sve će ići na detaljni pregled  kako bi se utvrdila njihova osnovanost, i onda će se utvrditi visina sredstava za svaki sportski klub.

sportdc.net

Odgovori