Poslije neusaglašavanja termina utakmice Igokea – Spars Realway, prema navodima komesara takmičenja Siniše Jakovljevića, koje je obrazložio u e-maili poslatom na adresu kancelarije KS BiH, Igokea i Široki nisu se dogovorili o terminu odigravanja utakmice 15. kola Lige BiH.

Šta će se dogoditi sa nacionalnim takmičenjem, koje je pripritet, ostaje da vidimo.

U nastavku i cijelosti prenosimo e-mail komesara Siniše Jakovljevića koji obrazlaže ranije donesene odluke o terminima utakmica.

Poštovani članovi UO KS BiH, poštovani g. Čolan

1. Dana 12.1.2020 u 8:56 poslao sam email klubovima KK Igokea i OKK Spars RealWay zahtjevajući da još jednom pokušaju da se usaglase oko termina odigravanja utakmice br. 84. Klubovima sam ostavio
rok do 13.1.2020. najkasnije u 9:00. Oba kluba su dostavila svoje prijedloge u ostavljenom roku. Konstatujem da se klubovi nisu usaglasili ni o jednom od termina koji su bili predlagani.

Na osnovu čl. 5 Propozicija koji Komesaru određuje pravo da donese konačnu odluku u slučaju potrebe, obavijestio sam službeno oba kluba i generalnog sekretara da na snazi ostaje prvobitni termin koji su klubovi dobili 7.1.2020 u Nominaciji br. 14, a to je 14.1.2020 u 19:00. Takođe, klubove sam obavijestio da su sve odluke Komesara prvostepene, te da normativna akta KS BiH imaju uspostavljen mehanizam drugostepenog odlučivanja.

2. Kao Komesar Prvenstva BiH rukovodim se normativnim aktima KS BiH
Poslovnikom o radu UO KS BiH (nadležnosti organa i stalnih tijela KS BiH)
Propozicijama takmičenja (nadležnost, prava i obaveze Komesara Prvenstva BiH)
Odlukama koje ste mi Vi kao generalni sekretar stavili na raspolaganje, a odnosile su se na djelokrug mog rada odgovornostima koje kao građanin nosim u odnosu na cjelokupni pravni sistem BiH

Svaku svoju odluku kao Komesar potkrijepio sam pozivom na konkretnu odredbu i akt na kojem se odluka zasnivala.

Sve odluke Komesara su prvostepene. Putem Biltena, sve učesnike Prvenstva BiH informisao sam o odlukama. Kada je neka odluka imala pravo na drugostepeno odlučivanje, o tome sam u obrazloženju pravovremeno obavještavao zainteresovane strane.

Odluku o odlaganju utakmice KK Leotar – KK Igokea donio sam na osnovu saglasnosti oba kluba i istu objavio dana 6.1.2020. godine u Biltenu br. 13.

Odluku da prihvatim dogovor klubova sam donio u skladu s Propozicijama takmičenja, jer je ta mogućnost predviđena u Čl. 5. (usklađivanje Kalendara za ekipe koje igraju ABA, ABA2 i WABA ligu).
Ni od jednog kluba do danas nisam dobio nikakvu primjedbu, niti u pisanom obliku niti u usmenoj formi.

Svoje odluke u vezi takmičenja, kao i dosad, baziraću na Propozicijama Prvenstva i donositi ih samostalno. Ukoliko moje odluke budu pogrešne ili bude postajao
drugačiji interes KS BiH, one se mogu promijeniti ili staviti van snage. Normativna akta KS BiH imaju propisane sve potrebne mehanizme.

U donošenju konkretnih odluka vezanih za nastalu situaciju, u vidu sam imao svih 12 klubova Prvenstva BiH, Kalendar takmičenja, seriju utakmica KK Igokea i OKK SparsReal Way (XIV kolo), HKK Široki (XV kolo)
i OKK Sloboda (XV kolo),reprezentativnu pauzu, angažman igrača u reprezentaciji, nastavak Prvenstva BiH u daljem dijelu takmičenja i Kalendar Lige za prvaka i Lige.

Čl. 69 Propozicija određuje sljedeće:

“Slučajevi koji nisu predviđeni ovim Propozicijama, rješava UO KS BiH. Ove Propozicije tumači UO KS BiH”.

Tražim od članova UO KS BiH tumačenje Propozicija i Odluke 651/19.:

1. Da li Komesar Prvenstva ima pravo da donese konačnu odluku u slučaju da se klubovi ne dogovore o u terminu odigravanja utakmice?
2. Tumačenje sljedećeg stava Čl. 5 Propozicija:
“Utakmice Prvenstva BiH imaju prioritet za sve učesnike Prvenstva BiH – klubove i službena lica.
U slučaju potrebe, prema Zaključku UO KS BiH, uskladiće se kalendar takmičenja za ekipe koje igraju ABA, ABA2 i WABA ligu. Prilikom određivanja termina odigravanja utakmica domaćin treba imati u vidu sportski aspekt angažovanja ekipa iz Prvenstva BiH u ABA, ABA2 i WABA ligi. U slučaju potrebe konačnu odluku o vremenu odigravanja utakmice donosi Komesar takmičenja.”
3. Kako izvršiti usklađivanje kalendara u postojećoj situaciji kad navedene tri utakmice značajno utiču na Kalendar takmičenja.
4. Pojašnjenje odredbe odluke UO KS BiH br. 651/19 od 27.8.2019. koja kaže “Nadležnost nad komesarom takmičenja u sezoni 2019/20. ima Kancelarija KS BiH”. Ovu Odluku danas mi je dostavio generalni sekretar g. Čolan sa zahtjevom
da storniram nominaciju br 84 KK Igokea – OKK Spars RealWay. Da li je nadležnost Kancelarije KS BiH podrazumijeva pravo generalnog sekretara da traži poništenje odluke za koju smatram da sam donio prema važećim odredbama Propozicija,
te pravom Komesara da donosi konačnu odluku ukoliko se klubovi ne dogovore o terminu odigravanja utakmice.
5. Da li nadležnost kancelarije KS BiH nad Komesarom podrazumijeva određivanje Komesaru šta da radi ili donošenje Odluke od strane Kancelarije KS BiH u odnosu na odluku koju je Komesar donio (koncept dvostepenosti).

U vrijeme pisanja ovog emaila, u procesu određivanja termina za utakmicu XV kola KK Igokea – HKK Široki nastala je ista situcija u kojoj se klubovi nisu saglasili oko termina, jer termin koji je predložila KK Igokea nije prihvatljiv za HKK Široki.
Molim članove UO KS BiH da razmotre i ovu situaciju .

Sportski pozdrav.
Siniša Jakovljević

Odgovori