Na inicijativu Radenka Rake Vujadinovića, bivšeg igrača KK Lokomotive, počelo se sa
prikupljanjem autograma igrača i rukovodstva Lokomotive.Raka Vujadinović živi u Kanadi,
odakle je donio košarkašku loptu, na koju će biti autogrami bivših “Lokosa”.

Nažalost, mnogi “Lokosi”, koji su obilježili uspone i padove kluba, nisu više sa nama. Lopta je već bila u rukama Praje, Dragiše, Mlađe, Duje, Tihe, Rake, Terze, Lere ,Fazle ,Žike,…..
Sakupljanje autograma nastavlja Emir Krpo,bivši fizioterapeut kluba.

E.Krpo

Komentariši